Vzduchotechnika

Čerstvý a kvalitní vzduch pro Váš domov i podnikatelský subjekt, komplexní a účinné řešení na míru Vašim potřebám.

Čistý a kvalitní vzduch

Vzduchotechnika je komplexní systém pro efektivní větrání a výměnu vzduchu v prostoru. Vzduch může být pomocí vzduchotechniky ohříván nebo ochlazován, zvlhčován nebo odvlhčován a v neposlední řadě také čištěn. Jedna z variant tohoto systému je rekuperační jednotka, která je nesporně zdravější a úspornější variantou oproti klasickému větrání.

Rekuperace

Rekuperace neboli zpětné získávání tepla.

Venkovní čerstvý vzduch je přiváděn přes rekuperační výměník, který se nachází uvnitř rekuperační jednotky. Z opačné strany do této jednotky vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu.

Aby se předešlo zpětnému průniku pachů a dalších nečistot z odváděného vzduchu do přívodního, tak tento proces probíhá odděleně pomocí výměníku. Teplo z odváděného odpadního vzduchu se přes výměník přenese do přívodního čerstvého vzduchu a tím ho předehřeje.

Tento proces je velmi spolehlivý s účinností předání tepla kolem 85 %.

thumbnail

Využití rekuperace

Rekuperaci lze využít prakticky ve všech typech objektů, kde je žádoucí hygienicky nutné větrání – a to od bytů a rodinných domů, přes administrativní, školské, kulturní nebo zdravotní budovy, bazény a sportovní stavby až po průmyslové budovy. Rekuperační jednotky lze využít také v klimatizovaných objektech, kdy dochází k takzvané rekuperaci chladu. Přiváděný venkovní teplý vzduch je ochlazován odváděným vzduchem vychlazeným klimatizační jednotkou.