VZDUCHOTECHNIKA

Můžete otevřít okno nebo dveře, abyste vydýchaný vzduch nahradili čerstvým. Možná to zní jako nejjednodušší řešení, není ale nejlepší a dokonce ani nejekologičtější a často ani nejméně nákladné z hlediska spotřeby energií zejména v zimním období. 

Daleko úspornější a zdravější variantou je pořídit si domů nebo do kanceláře na př. rekuperační jednotku jako jednu z variant vzduchotechniky.

Společnost MAXIMUM zajišťuje dodávku, montáž i servis vzduchotechnických zařízení s profesionálním přístupem a možným dalším servisem.

Potřebujete-li se poradit s výběrem vzduchotechniky, kontaktujte nás.

unnamed
unnamed-6
unnamed-7
unnamed-5
unnamed-3
DSC_0277

Rekuperace, nebo-li zpětné získávání tepla. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř rekuperační jednotky, do které z opačné strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. Přívodní a odpadní vzduch se nemísí   aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Jsou od sebe    odděleny soustavou kanálků . Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduch přechází do přívodního, který je tak předehříván. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 85 %

REKUPERACE

Využití rekuperace

Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek. Rekuperaci je tak možno využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání – a to od bytů a rodinných domů, přes občanské stavby, bazény až po průmyslové stavby. Rekuperační výměníky lze využít i v klimatizovaných objektech – zde dochází v letních měsících k "rekuperaci chladu" – přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.

Rekuperace prakticky

Odpadní vzduch 22 °C tak předehřeje venkovní přiváděný vzduch z teploty např. −5 °C až na 20 °C. Jasně je vidět, že REKUPERACE je nutná součást celého VZT systému, sama o sobě „vytápět“ dům nedokáže. Sníží velmi výrazně množství energie, které je potřeba na dohřátí čerstvého vzduchu na teplotu interiéru, ale zde technické možnosti REKUPERACE končí. Pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem, případnou infiltrací a dohřev vzduchu po rekuperaci na pokojovou teplotu musí zajistit topná soustava.